RZEMIEŚLNIK LOGO

SPÓŁDZIELNIA RZEMIEŚLNICZA "RZEMIEŚLNIK" W BIELSKU-BIAŁEJ
ROK ZAŁOŻENIA 1949 R.

   
strona główna spółdzielni rzemieślniczej rzemieślnik
iformacja o spółdzielni
skład zarządu
ogłoszenia
 
 
 
 
kontakt do spółdzielni rzemieślnik

 

OGŁOSZENIA:

Ogłoszenie z dnia 08.03.2019
    Ogłoszenie o przetargu otwartym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości znajdującej się w Bielsku-Białej ul. Wita Stwosza 10 stanowiącej własność Spółdzielni Rzemieślniczej "Rzemieślnik" z siedzibą w Bielsku-Białej
przy ul. Wita Stwosza 10.
Przedmiotem przetargu jest sprzedaż budynku i sprzedaż prawa wieczystego użytkowania działki, na której obiekt jest usytuowany. Nieruchomość stanowi obiekt biurowo - handlowo - usługowy o powierzchni całkowitej 1332 m2 usytuowany na działce o powierzchni 1976 m2, oznaczony numerem 620/25, KW nr BB1B/00044532/5. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 2 310 000,00 zł netto.
Oferty w zamkniętych kopertach należy złożyć najpozniej w przeddzień przetargu.

Oferent zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 5% ceny tj. 115 000,00 zł.
Wadium należy wpłacić na rachunek: 55 1050 1070 1000 0001 0003 9684.

Przetarg odbędzie się 10 kwietnia o godz. 10.00 w budynku Spółdzielni przy
ul. Wita Stwosza 10.

Kontakt: Zbigniew Śliwiński
tel. 797 171 633

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Regulamin przetargu